Az affiliate marketing szakértői

Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi adatvédelmi irányelvek (a továbbiakban csak “irányelvek”) meghatározzák, milyen módon kezeljük a www.affial.hu weboldalunkon keresztül megszerzett személyes adatokat (a továbbiakban csak “weboldal”).

A személyes adatok kezelőjének elérhetőségei:

eMarkest s.r.o.

Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság

Statisztikai számjel: 24272973
Adószám: CZ24272973

A cég a Prágai Városi Bíróság által vezetett üzleti nyilvántartásba lett bejegyezve, a C szakasz 199579 számú betéte alatt


Levelezési cím:

Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

Telefonszám:
+420 773 094 205

E-mail:
hello@www.affial.hu
chodelka@gmail.com

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi irányelveket, melyek fontos információként szolgálnak személyes adatai, valamint az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek kezelésével kapcsolatban.

1. Általános rendelkezések

1.1. Mihez igazodunk a személyes adatok kezelésekor?

A személyes adatok kezelése során a Cseh Köztársaság jogrendjével és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó szabályaival, különösen Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 2016. április 27-i rendeletével - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről( a továbbiakban csak “rendelet”) -  összhangban járunk el.

1.2. Mi számít személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható érintett személlyel kapcsolatos bármely információ. Személyes adatoknak minősülnek például:


1.4. A jutalékrendszert a Post Affiliate Network alkalmazáson keresztül működtetik, amelyet a Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100 / A, 83104 Pozsony, Szlovákia nyújt, OIN: 35908301.

 • azonosító adatok: például név és vezetéknév, azonosító szám, adóazonosító szám, nem, bejelentkezési adatok a felhasználói fiókhoz;
 • kapcsolattartási adatok: például lakóhely\székhely vagy kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím;
 • egyéb adatok: például a cookie-k révén nyert információk, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a weboldal használatának idejét és meglátogatásának számát, valamint egyéb hasonló információk.


2. A személyes adatok begyűjtése

2.1. Hogyan jutunk hozzá az Ön személyes adataihoz?

A felhasználói fiókja létrehozása, a megrendelés, valamint az ahhoz tartozó kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése csakis a személyes adatai megadásával történik. Ekkor jutunk hozzá személyes adataihoz. Ha ezekben az adatokban bármilyen változás történne, kérjük, jelezze nekünk.

A weboldalunk meglátogatása és használata során bizonyos személyes adatokat sütik segítségével is meg tudunk szerezni, melyeket szintén hosszabb ideig tárolunk. A sütikről ezen irányelv 5. cikkében olvashat bővebben.

2.2. Milyen alapon és milyen célokból használjuk személyes adatait?

Személyes adatait csak azokra a célokra használhatjuk, melyekhez Ön beleegyezését adta.

2.3. Meddig tároljuk és használjuk a személyes adatokat?

A jutalékrendszerbe való regisztráció során megadott adatait csak a szerződés létjogosultságáig és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogi igényeink védelméhez szükséges ideig használjuk. Ha Ön határozott beleegyezését adta személyes adatainak felhasználásához, vagy jogosultak vagyunk az Ön által feltüntetett e-mail címre megrendelésével kapcsolatos, üzleti ajánlatokat és értesítéseket küldeni az előző bejegyzésnek megfelelően, az Ön adatai azon weboldalunk adatbázisa részét képezik majd, amelyen az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokat kínálunk.


3. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

3.1. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

Ha személyes adatait csak az Ön beleegyezésével kezeljük (azaz minden más jogi ok nélkül), bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható, és pedig:

 • A fentiekben megadott e-mail címre küldött üzenetben;
 • A fentiekben megadott telefonszámon;
 • Írásban, a kézbesítési címünkre küldött levélben;
 • Kereskedelmi adatszolgáltatás esetén - minden ilyen jellegű e-mail tartalmazza a hozzájárulás visszavonásához vezető lépéseket is (a kijelentkezési linkre kattintva vagy egyébb módon).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásáig.

3.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Joga van tudni, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, valamint joga van hozzáférni saját személyes adataihoz, különös tekintettel a következő információkra

 • a feldolgozás célja;
 • a személyes adatok fajtái;
 • címzettek és címzettek csoportja, akik hozzáférhetnek személyes adatokaihoz;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama..

Kérésére szívesen átadjuk feldolgozott adatai egy példányát. További példányokért adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amely fedezi a további másolatok készítésének és szállításának költségeit.

3.3. A változtatás joga

Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést kérni, azaz a pontatlan adatok helyesbítését és /vagy a hiányos adatok kiegészítését.

3.4. A feldolgozás kifogásolásának joga

Bármikor jogában áll kifogásolni személyes adatainak kezelését, ha azokat direkt marketing célokra használjuk fel, ideértve a személyes adatok bármilyen automatizált feldolgozását is. Ilyen esetben azonnal leállítjuk  az említett célokra használt adatfeldolgozást. 

3.5 A személyes adatok törlése (az “elfeledéshez” való jog)

Kérvényezheti személyes adatainak törlését, ha:

 • személyes adataira már nincs szükség azon célokból, melyekből azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták,
 • Visszavonta a feldolgozáshoz való hozzájárulást,
 • Kifogásolta a személyes adatok feldolgozását,
 • Adatai jogtalanul lettek felhasználva.
 • Ha nincs jogi ok a törlés megtagadására, személyes adatait véglegesen törölni fogjuk.

3.6. A feldolgozás korlátozásának joga

Kérvényezheti adatai feldolgozásának korlátozását, ha:

 • tagadja személyes adatainak pontosságát,
 • jogtalan feldolgozás esetén, az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását szeretné,
 • az adatkezelés nem szükséges már, de az Ön ezt mégis szeretné jogi igényei meghatározása, érvényesítése és védelme érdekében
 • Ön kifogásolja a feldolgozást.
 • a feldolgozás korlátozása során kizárólag tárolhatjuk személyes adatait, további feldolgozás csak az Ön beleegyezésével vagy jogi okokból lehetséges.

Ha személyes adatainak kezelése a feldolgozással szembeni kifogás miatt korlátozott, a korlátozás addig tart, amíg felülbíráljuk, hogy kötelesek vagyunk-e megfelelni az Ön kifogásainak.

Ha a személyes adatok feldolgozása az adatok pontosságának megtagadása miatt korlátozott, a korlátozás az adatok pontosságának ellenőrzéséig tart.

3.7. Az adatok továbbításának joga

Ügyfeleinknek joga van megkapni az általunk nyilvántartott és általánosan használt, strukturált, géppel olvasható formátumban megadott személyes adatait. Ügyfeleink az említett adatokat továbbíthatják más személyes adatkezelőnek is.

3.8. Hogyan élhetnek személyes adataikkal kapcsolatos jogaikkal?

Személyes adataival történő szabálysértés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Igyekszünk minden kérést minél hamarabb, felesleges késedelem nélkül, azonnal elbírálni. Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a mi oldalunk irányából történő intézkedésekkel, joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, a személyes adatok védelmét felügyelő Személyi Adatvédelmi Hivatallal (http://www.uoou.cz). Ez a rendelkezés nem korlátozza azt a jogát, hogy panaszát közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Iroda felé is irányíthatja.

Ha lakóhelye, munkahelye vagy a személyes adatok védelme állítólagos megsértésének a helye az Európai Unió egy másik tagállamában, a Cseh Köztársaságon kívül található, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával.4. A személyes adatok kezelése és feldolgozása

4.1. Ki dolgozza fel személyes adatait?

A rendelet értelmében mi vagyunk személyes adatainak adatkezelői.

A szerződés és az azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének érdekében jogunkban áll személyes adatainak továbbítására olyan partnerek részére, akik részt vesznek a szerződésben megszabott kötelezettségek teljesítésében. Továbbá, személyes adatait megoszthatjuk más adatkezelőkkel is. Ezen adatkezelők listájáról bármikor kérhet tájékoztatást.

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba, kivéve, ha az ilyen jellegű továbbítás szükséges a szerződés kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy a rendelet szabályaival összhangban lévő bármilyen más okból kifolyólag.

Személyes adatai adatfeldolgozói:

Dropbox, Inc.;

Google LLC;

STORMWARE s.r.o.;

Ing. Věra Hrbáčová (Kereskedelmi nyilvántartási szám: 488728811);

Help Scout Inc.;

4.2. Hogyan dolgozzuk fel személyes adatait?

Az általunk összegyűjtött adatok védve és biztosítva vannak minden valószínű visszaéléssel szemben. A feldolgozás történhet elektronikusan az adatfeldolgozó rendszerünkön keresztül, vagy akár nyomtatott formában is.


5. Sütik (Cookies)

5.1. Mik azok a Sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el.

Nem minden süti gyűjt személyes adatokat, vannak olyan sütik, melyek a weboldal megfelelő működését engedik meg. Az internetböngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával megtagadhatja a sütik használatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha megtagadja a sütik használatát, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben kihasználni weboldalunk funkcióit.

5.2. Milyen sütiket használunk weboldalunkon és mik a céljaink velük?

Weboldalunk ideiglenes és tartós sütiket is használ. Az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek, ha Ön elhagyja weboldalunkat, a tartósak viszont addig maradnak készülékében, míg Ön ki nem törli azokat.

Weboldalunkon használt sütik:

Első féltől származó sütik - a weboldalunk domain tartományához rendelt sütik. Ezek olyan ideiglenes és tartós sütik, mint például a szükséges munkamenet sütik vagy a teljesítmény sütik.

Munkamenet szükségsütik - lehetővé teszik a weboldalon való eligazodást és az alapvető funkciók használatát, nem azonosítják Önt és nem jegyzik meg személyes adatait.

Analitikai és teljesítményfigyelő sütik - a weboldal használatának elemzését végzik (látogatók száma, webfelületen töltött idő, stb.), az ezen sütik által szerzett információ anonim.

Egy harmadik féltől származó sütik - ezek a sütik egy harmadik fél domain tartományához vannak rendelve. Lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük weboldalunkat és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg (ezek általában funkcionális sütik, valamint célzott vagy reklám sütik).

Funkcionális sütik - Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik). Személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek.

Célzott vagy reklám sütik - célzott hirdetések megjelenítésére használjuk. Személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához vezethetnek. Weboldalunk használatával kapcsolatos információkat oszt meg a közösségi hálózatokon működő, hirdetési és elemzési partnereinkkel.

5.3. Sütiket használó szolgáltatások

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást és a Google LLC ("Google") által nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. Ezek a szolgáltatások a sütik segítségével megszerzett információkkal működnek.

Az alábbi linkre kattintva megtudhatja, hogyan használja a Google a tőlünk gyűjtött adatokat, valamint módosíthatja és letilthatja az általunk nyújtott feldolgozást.

A fent említett irányelvek 2018. május 25-én léptek érvénybe.

"Az Affial.com összehozza a webshopokat a tapasztalt affiliate partnerekkel és bloggerekkel, akik a bevételből származó jutalékért cserébe gondoskodnak a nagyobb eladási számokról. Hatékony és mindkét félnek előnyös megoldás."

INGYENES REGISZTRÁCIÓ + 8 € BELÉPÉSI BÓNUSZ